Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VergoedingsChecker.nl (hierna te noemen VergoedingsChecker) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VergoedingsChecker, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een van de  contact- of inschrijfformulieren op de website aan VergoedingsChecker verstrekt.

VergoedingsChecker kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM VergoedingsChecker GEGEVENS NODIG HEEFT

VergoedingsChecker verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG VergoedingsChecker GEGEVENS BEWAART

VergoedingsChecker bewaart uw persoonsgegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

VergoedingsChecker verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VergoedingsChecker worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites van VergoedingsChecker. VergoedingsChecker gebruikt deze informatie om de werking van haar websites te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE ADS & Facebook pixel

VergoedingsChecker maakt gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords- en Facebook advertenties van VergoedingsChecker bij Google en Facebook zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.

Google en Facebook gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de Websites aan VergoedingsChecker te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien Google en Facebook hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google en Facebook verwerken. VergoedingsChecker heeft hier geen invloed op.

VergoedingsChecker heeft Google en Facebook geen toestemming gegeven om via VergoedingsChecker verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google en Facebook-diensten.

APPS – DERDEN – OVERIGE

VergoedingsChecker maakt gebruik van de vergoedingschecker om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief deze apps zijn om meer bezoekers naar de website te krijgen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een behandeling.

VergoedingsChecker heeft de app-ontwikkelaars geen toestemming gegeven om via VergoedingsChecker verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het gebruik op de website van VergoedingsChecker en haar Facebook-pagina.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vergoedingschecker.nl.

VergoedingsChecker zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

VergoedingsChecker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VergoedingsChecker maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VergoedingsChecker verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VergoedingsChecker op via info@vergoedingschecker.nl.

VergoedingsChecker is als volgt te bereiken:

Postadres: Fokkerstraat 22 2811ER Reeuwijk

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 61994006

E-mailadres: info@vergoedingschecker.

 

VergoedingsChecker.nl || 2019 || Algemene Voorwaarden ||