Algemene Voorwaarden VergoedingsChecker.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten en/of diensten die te koop worden aangeboden op www.VergoedingsChecker.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. de gegevens van uw kliniek of praktijk door ons laten publiceren op de website van de VergoedingsChecker.nl en/of in de VergoedingsChecker app, dan wel middels een webpagina op VergoedingsChecker.nl) en het downloaden van gratis of betaalde producten en/of diensten) via de VergoedingsChecker.nl houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW en worden jaarlijks op 30 maart opnieuw geïndexeerd.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.VergoedingsChecker.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product en/of dienst wordt digitaal geleverd na de succesvolle betaling.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met VergoedingsChecker.nl. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op VergoedingsChecker.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij VergoedingsChecker.nl.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten en diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van VergoedingsChecker.nl. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 VergoedingsChecker.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 VergoedingsChecker.nl is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of boetes ten gevolge van publicatie van teksten en afbeeldingen door u aangeleverd en waarvan u geen publicatierechten heeft verworven. Zorg dat uw teksten origineel zijn en niet valt onder plagiaat. Mocht u gebruik maken van afbeeldingen of teksten waarvan u geen rechten heeft, dan kunnen wij genoodzaakt zijn deze afbeeldingen en teksten van uw pagina op de website VergoedingsChecker.nl terstond te verwijderen. U krijgt hiermee uw kosten voor de services die bij onze aangeboden pakketten behoren niet vergoedt. 

3.3 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan VergoedingsChecker.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

3.4 U blijft zelf verantwoordelijk voor het welslagen van uw kliniek of praktijk, d.w.z. dat u via VergoedingsChecker.nl meer klanten kunt krijgen, waarvoor een goede dienstverlening, klantenservice en daarnaast ook goede marketingsactiviteiten van u verwacht worden door uw (potentiële) klanten. Met de aangeboden services van VergoedingsChecker.nl kan uw kliniek of praktijk beter gevonden worden op pagina’s van zoekmachines, mits uw aangeleverde teksten voldoen aan SEO voorwaarden (enige tips kunt u vinden in onze Leveringsvoorwaarden).

4 Rechten en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van VergoedingsChecker.nl berusten rechten. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en/of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren buiten VergoedingsChecker.nl.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads of publicaties te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten en diensten van VergoedingsChecker.nl geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling en diensten is om deze reden niet mogelijk.

6 Bestelling wijzigen

6.1 Keuze template. De keuze van een template geldt voor een jaar. Wilt u intussentijd uw keuze wijzigen, dan berekenen wij hierover kosten om de informatie over uw kliniek of praktijk in de nieuwe template over te zetten. 

6.2 Veranderingen in design template. In overleg is verandering in het design van de template mogelijk. Houdt er wel rekening mee dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

6.3 Redigeren teksten. Mocht u teksten hebben aangeleverd die u bij nader inzien wilt wijzigen, dan kunt u contact met ons opnemen en ons de gewijzigde teksten aanleveren. Vinden deze wijzigingen plaats binnen de maandelijkse aanpassingen die gelden voor uw abonnement, dan zijn hier mogelijk kosten aan verbonden.

6.4 Afbeeldingen. U draagt zorg voor het aanleveren van de te plaatsen afbeeldingen. Mochten deze afbeeldingen ongeschikt zijn voor plaatsing doordat deze niet het juiste formaat hebben, dan melden wij u dat en laten – totdat wij de afbeeldingen in het juiste formaat hebben – het afbeeldingsvak leeg.  Zie voor de juiste formaten van afbeeldingen de leveringsvoorwaarden

7 Diversen

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VergoedingsChecker.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

VergoedingsChecker.nl || 2020 || Algemene Voorwaarden || Leveringsvoorwaarden

Menu Sluiten
×
×

Winkelmand